Najboljša brezplačna spletna knjižnica

Odpoved pogodbe o zaposlitvi

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM IZDAJE: 2017
VELIKOST NA DATOTEKO: 6,90
ISBN: 978-961-204-606-4
JEZIK: SLOVENŠČINA
AVTOR: Nina Scortegagna Kavčnik, Miha Šercer
CENA: BREZPLAČNO

Nina Scortegagna Kavčnik, Miha Šercer knjige Odpoved pogodbe o zaposlitvi epub so vam na voljo po registraciji na naši spletni strani

Opis:

Priročnik Odpoved pogodbe o zaposlitvi je novost na slovenskem knjižnem trgu, saj se kot prvo delo pri nas teme odpovedi pogodbe o zaposlitvi loteva poglobljeno in z izključnim poudarkom na praksi.V današnjih razmerah postaja odpoved pogodbe o zaposlitvi vse bolj množičen pojav, zato je to čedalje pogostejša tema tudi v poslovnem in zasebnem življenju ter eno najpomembnejših vprašanj delovnopravne zakonodaje.Ravno zaradi tega sta uveljavljena avtorja in delovnopravna strokovnjaka Miha Šercer in mag. Nina Scortegagna Kavčnik sprejela izziv napisati priročnik (in ne zgolj knjige v najširšem pomenu besede), ki bo obvezno čtivo za vsakogar, ki se je bodisi že srečal ali pa se šele bo srečal z delovnopravnim področjem. Gre za priročnik, ki bo nepogrešljiva pomoč številnim pravnim in drugim strokovnjakom v povezavi z delovnim pravom.Priročnik je ABC odpovedi pogodbe o zaposlitvi po Zakonu o delovnih razmerjih in Zakonu o javnih uslužbencih ter izrazito praktično zasnovan. V njem ne boste našli suhoparnega naštevanja, saj sta avtorja sprejela izziv in odgovorila na številna nerešena ali sporna praktična vprašanja, o katerih se ni še nihče izrekel.In prav vse to, poglobljeno poznavanje delovnopravnega področja, strokovni ugled obeh avtorjev, njune neprecenljive praktične izkušnje, vsi njuni že objavljeni strokovni članki in izdane knjige ter bogata predavateljska pot, so jamstvo, da bo priročnik Odpoved pogodbe o zaposlitvi kvalitetno delo in pomemben prispevek tako za stroko kot za širšo javnost.Dodatna vrednost priročnika so poleg izpiljenega sloga in jezika pisanja, dostopnega in razumljivega za širok krog uporabnikov, tudi vsi vzorci odpovedi pogodbe o zaposlitvi s spremljajočimi dokumenti.

...m odpovedujete pogodbo o zaposlitvi na delovnem mestu XXX ... Odpoved delovnega razmerja/odpoved pogodbe o zaposlitvi ... ... . Razlogov za odpoved vam ni treba podajati, razen če jih želite navesti z razlogom, da bi čim prej sporazumno zapustili delovno mesto. Za odpoved pogodbe o zaposlitvi iz tega razloga se zahteva trajno neizpolnjevanje zahtevanih pogojev. 8. Če delavec dela iz zdravstvenih razlogov (začasno) ne more opravljati, če je nezmožen za delo, njegovo zmožnost ugotavlja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. IZ SODNE PRAKSE: Odpoved pogodbe o zaposlitvi 04.12.201 ... PDF Pravilno izpeljan postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi ... ... . IZ SODNE PRAKSE: Odpoved pogodbe o zaposlitvi 04.12.2019 Delodajalec lahko delavcu poda redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga v primeru, če delavec krši pogodbene obveznosti ali druge obveznosti iz delovnega razmerja. Delodajalec lahko delavcu poda odpoved le, če obstaja utemeljen razlog, ki onemogoča nadaljevanje dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi. Komisije za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi. V skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI), Uredbo o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov ter Pravilnikom o načinu dela Komisije za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi so bili s 1. 1. 2006 izpolnjeni pogoji, da lahko delodajalci pri komisiji začnejo postopke za ... Za odpoved iz krivdnih razlogov veljajo določila, ki se nanašajo posebej na redno odpoved pogodbe o zaposlitvi in jih vsebuje ZDR-1 v členih od 89. do 108.Upoštevati pa je potrebno tudi splošne določbe, ki se nanašajo na odpoved pogodbe o zaposlitvi in jih ZDR-1 vsebujejo v členih od 82 do 88.. Po splošnih določbah: Kaj je odpoved s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi? Odpoved s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi je institut, ki omogoča delodajalcu, da se pri odpovedi iz poslovnega razloga ali iz razloga nesposobnosti razbremeni obveznosti plačila odpravnine. Hkrati s tem spodbuja, da se delavcu ob odpovedi skuša najti druge, nove zaposlitvene možnosti in ... odpovedi pogodbe o zaposlitvi šteje za opravljeno, ko delavec odpoved pogodbe o zaposlitvi vroči s priporočeno pošiljko s povratnico Inšpektoratu za delo (peti odstavek 88. člena ZDR-1). Smiselna uporaba pravil pravdnega postopka ostaja za tista vprašanja vročanja, ki jih ZDR -1 ne Kljub temu, da je od uveljavitve novega Zakona o delovnih razmerjih ZDR-1 (Ur. list RS, št. 21/2013 s spr. in dop., v nadaljevanju ZDR-1), ki velja od 12. 04. 2013 dalje preteklo že 7 let, pa so še vedno relativno pogosta zmotna razmišljanja, da že status starejšega delavca daje varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, kar pa ne drži popolnoma....