Najboljša brezplačna spletna knjižnica

Invazivne tujerodne rastlinske in živalske vrste

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM IZDAJE: 2016
VELIKOST NA DATOTEKO: 10,60
ISBN: 978-961-6882-25-5
JEZIK: SLOVENŠČINA
AVTOR: Barbara Bajd
CENA: BREZPLAČNO

Vse Barbara Bajd knjige, ki jih berete in prenesete pri nas

Opis:

Invazivne tujerodne rastlinske in živalske vrste so povsod, od gozdov, travnikov do gorskih vrhov in rečnih ustij. To so tisti organizmi, ki jih je človek namerno ali nenamerno vnesel v okolje, v katerem prej niso živeli. Njihovo neustavljivo širjenje grozi, da bodo prevladali nad domorodnimi vrstami in za vedno spremenili ekosisteme, od katerih so te odvisne. Zaskrbljenost, da invazivne vrste predstavljajo znatno nevarnost za svetovno biotskoraznovrstnost in ekološko celovitost, je že dolgo tema pogovora evropskih držav. Zato je ukrepanje, podprto z mednarodnimi dogovori nadzorovanja tujerodnih vrst, ki povzročajo škodo, tudi v Sloveniji več kot nujno.V knjigi so zbrane rastlinske in živalske invazivne tujerodne vrste, ki so pri nas najpogostejše.

...sti, kot so hrana, okras, les....V mnogih primerih se priseljene rastline med samoniklimi rastlinami ne uveljavijo in je zato njihov obstoj kratkotrajen ... Tujerodne vrste - Tujerodne vrste v Sloveniji ... . V Triglavskem narodnem parku je po sedaj znanih podatkih prisotno 24 tujerodnih rastlinskih vrst.Nekatere med njimi so zelo invazivne in se pojavljajo na številnih lokacijah. V spodnjem seznamu jih lahko spoznate in vidite njihovo razširjenost. Tujerodne vrste so tiste vrste, ki jih je človek namerno ali nenamerno zanesel zunaj območja njihove prvotne razširjenosti. V dolgi zgodovini preseljevanja vrst so ljudje poleg koristnih tujerodnih vrst nenamerno zanesli tudi nekatere škodljive vrste, bodisi plevele ali ž ... Tujerodne živali - Tujerodne vrste ... . V dolgi zgodovini preseljevanja vrst so ljudje poleg koristnih tujerodnih vrst nenamerno zanesli tudi nekatere škodljive vrste, bodisi plevele ali živali, ki so škodljivci kulturnih rastlin.Dokler te rastline ostajajo znotraj meja naših vrtov, so lahko tudi ... Naša tokratna tema so tujerodne rastlinske in živalske vrste, ki pa niso vse tudi invazivne. Kakšna je razlika? Po definiciji so tujerodne tiste vrste, ki so na neko območje prišle s posredovanjem človeka bodisi že davno v preteklosti, gre za tako imenovane arheofite, še zlasti pa v sedanjem času. Nekatere vrste so škodljive v naravovarstvenem in ekološkem smislu, saj lahko izpodrivajo in ogrožajo domače rastlinske in živalske vrste, spreminjajo izgled pokrajine in delovanje ekosistemov. Tudi povečana raba herbicidov zaradi zatiranja invazivnih plevelov pomeni večjo grožnjo okolju. 6 Í INVAZIVNE RASTLINE TIJSTVO _ domorodnih rastlin. Tujerodne rastline se tako postopoma razraščajo površinah. Kadar se na račun tujerodnih ki so ključne za prehrano živali, invazivne rastline prizadenejo tudi živalske vrste. Naselitev tujerodne vrste lahko še posebej v omejenih okoljih, na primer v jezeru, sproži verižno reakcijo sprememb. Šolsko leto 2016/2017 - Invazivne tujerodne rastlinske in živalske vrste Šolsko leto 2015/2016 - Metulji Slovenije Šolsko leto 2014/2015 - Alpske rastline Transcript TUJERODNE ŽIVALSKE VRSTE Tujerodne živalske vrste v Sloveniji Za razliko od rastlin, se podatki o tujerodnih živalih do leta 2011 večinoma niso sistematično zbirali. Zapisi o tujerodnih vrstah so razpršeni po mnogih strokovnih in poljudnih revijah. Invazivne tujerodne rastlinske in živalske vrste so povsod, od gozdov, travnikov do gorskih vrhov in rečnih ustij. To so tisti organizmi, ki jih je človek namerno ali nenamerno vnesel v okolje, v katerem prej niso živeli. živali, invazivne rastline prizadenejo tudi živalske vrste. Naselitev tujerodne vrste lahko še posebej v omejenih okoljih, na primer v jezeru, sproži verižno reakcijo sprememb. Vodne rastline imajo v vodnem okolju pomembno vlogo pri uravnavanja količine hranil (fosfor, dušik), ki jih porabljajo za r...