Najboljša brezplačna spletna knjižnica

Razvoj transplantacijske medicine v Sloveniji

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM IZDAJE: 2016
VELIKOST NA DATOTEKO: 6,81
ISBN: 978-961-278-260-3
JEZIK: SLOVENŠČINA
AVTOR:
CENA: BREZPLAČNO

Tukaj boste našli knjigo Razvoj transplantacijske medicine v Sloveniji pdf

Opis:

Knjiga Razvoj transplantacijske medicine v Sloveniji: programi, smernice in perspektive je do sedaj najbolj celostno in najpopolnejšo delo o razvoju strokovnih smernic, programov, organizaciji ter perspektivah transplantacijske medicine v Sloveniji.Knjiga prinaša temeljit pregled rezultatov vloženega dela, pridobljenih izkušenj ter odpira vizije razvoja na področju zdravljenja s presaditvijo pri nas. Uredili sta jo prim. Danica Avsec, direktorica Zavoda Republike Slovenije za presaditve organov in tkiv Slovenija-transplant ter prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec, predstojnica Inštituta za zgodovino medicine Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.Pri nastanku obsežnega in izrazito interdisciplinarnega dela je sodelovalo 48 uglednih avtorjev in avtoric, ki so ustvarili izčrpen pregled razvoja transplantacijske dejavnosti: vse od začetkov vzpostavljanja Laboratorija za tkivno skladnost, prvih presaditev posameznih solidnih organov za odrasle in otroke, postavitve strokovnih smernic, zakonodaje, protokolov, do organiziranosti dejavnosti in zavoda Slovenija-transplant vse do današnjih dni. Nakazane so tudi nekatere smeri razvoja in izzivi za bližnjo prihodnost. Knjigo nadgrajujejo poglobljeni intervjuji z nekaterimi ključnimi začetniki in začetnicami transplantacijske medicine pri nas, ki v pogovorih razpravljajo o osebnih pogledih na premoščanje ovir, procese postavljanja strokovnih temeljev in programov. Med strokovne vsebine so tenkočutno vpete ilustracije vidnejšega likovnega ustvarjalca Radka Oketiča, v uvodnem delu pa knjigo dopolnjuje še slovar temeljnih strokovnih izrazov.Delo je razdeljeno na štiri tematske sklope. V uvodnem sklopu knjige so opisani svetovni razvoj transplantacijske medicine, njen pravni ter socio-antropološki vidik. Odgovore na nekatera etična vprašanja pa je možno razbrati v intervjuju z akad. prof. dr. Jožetom Trontljem, ki je bil slovenska in mednarodna avtoriteta za etična vprašanja s tega področja in sodelujoči pri snovanju zakonodaje, ki določa ugotavljanje možganske smrti.Drugi sklop knjige vsebuje razčlenjen razvoj donorskega programa, strokovnih smernic ter standardov. Podan je tudi natančen razvoj formalno-pravnih temeljev, aktivnosti, nalog ter organizacije Zavoda RS za presaditve organov in tkiv Slovenija-transplant, ki je postal osrednji javni zavod, ki koordinira, povezuje in zagotavlja izvajanje darovanja in pridobivanja organov in tkiv, skrbi za preglednost dejavnosti ter z zbiranjem podatkov za njeno kakovost in varnost. Opisan je tudi razvoj laboratorija za ugotavljanje tkivne skladnosti ter registra Slovenija Donor v okviru Zavoda RS za transfuzijsko medicino. Ker je bila ob vzpostavitvi delovanja nacionalne donorske mreže takratna Splošna bolnišnica Maribor (danes UKC Maribor) najbolj aktivna donorska bolnišnica v Sloveniji, je v knjigo uvrščen tudi članek o razvoju dejavnosti v donorski bolnišnici. Opisana je tudi vloga in naloge mednarodne organizacije Eurotransplant, katere članica je Slovenija od leta 1999. Sodelovanje je zelo kakovostno in izjemno koristno za bolnike prejemnike zdravljenja s presaditvijo. Sklop zaokrožujeta dve prilogi: seznam izbranih publikacij, objav, strokovnih dogodkov ter projektov, ki so plod ustvarjanja sodelavcev Slovenija-transplanta v letih od ustanovitve do 2015, ter natančnejši statistični podatki transplantacijske dejavnosti v Sloveniji.Tretji sklop knjige je namenjen analizi razvoja in rezultatov posameznih programov za zdravljenje s presaditvijo solidnih organov, celic in tkiv pri odraslih. Gre za osrednji del knjige. Nekateri programi (na primer programa presaditve srca in ledvic) posegajo v sam svetovni ali evropski vrh. Opisani pa so tudi programi presaditev nekaterih tkiv, predvsem roženic, in razvoj tkivnih bank, kar se izvaja v obeh univerzitetnih kliničnih centrih in še nekaterih manjših ali pa specializiranih bolnišnicah. Nadalje sta dragocena prispevka o zgodovini in rezultatih zdravljenja s presaditvijo krvotvornih matičnih celic ter o svetovno znanem zdravljenju napredovalega srčnega popuščanja s krvotvornimi matičnimi celicami, ki ga izvajamo tudi v Sloveniji.V zadnjem sklopu so zbrani izsledki pomembnega dela dejavnosti z razvojem in doseženimi rezultati v vseh programih za presaditve pri otrocih, kar je še posebej zahtevno in vsak rezultat pomeni izjemen dosežek. Nekateri programi se izvajajo v sodelovanju s strokovno priznanimi centri izven naše države, saj je zaradi premajhnega števila pacientov v Sloveniji treba določene stopnje postopkov zdravljenja izvesti v večjih klinikah in specializiranih transplantacijskih centrih.Knjiga združuje dragocene interdisciplinarne zapise o razvoju ter kontekstih delovanja transplantacijske dejavnosti v Sloveniji, ki nazorno razkrivajo strokovno zahtevnost, družbeno, etično in zakonodajno vpetost ter organizacijsko kompleksnost transplantacijske dejavnosti. Vpogled v preteklost potrjuje, da je naša majhnost tako ovira kot prednost. Prav tako kaže, da bi današnjo raven in rezultate težko dosegli brez znanja, poguma prodornih posameznikov in posameznic ter medsebojnega sodelovanja.Izšlo v sozaložništvu: Zavod RS za presaditve organov in tkiv Slovenija-transplant in Celjska Mohorjeva družba.

...jem veku, ko je bil v Evropi ... 2016 Razvoj transplantacijske medicine v Sloveniji : programi, smernice in perspektive (sour ... Razvoj transplantacijske medicine v Sloveniji - Knjigarna ... ... . Danica Avsec) 2015 Erhatič Šinik R (avtor, urednik), Jarh O (avtor, urednik), Jarm T, Magjarević R, Miklavčič D (avtor, urednik), Reberšek S, Šuhel P, Zupanič Slavec Z, Zazula D. Biomedicinska tehnika v Sloveniji : s tehniko do zdravja ... Delo zdravnice in zgodovinarke, prof. dr. Zvonke Zupanič Slavec, dr. med. v treh knjigah popisuje razvoj in zgodovino medicine v Sloveniji. Prikazuje širok obs ... RAZVOJ TRANSPLANTACIJSKE MEDICINE V SLOVENIJI - Celjska ... ... . dr. Zvonke Zupanič Slavec, dr. med. v treh knjigah popisuje razvoj in zgodovino medicine v Sloveniji. Prikazuje širok obseg opravljenega kurativnega, preventivnega in rehabilitacijskega dela z bolniki, pedagoške in raziskovalne dejavnosti predvsem v osrednji Sloveniji in predstavlja presežki celotnega slovenskega prostora. V primerih, ko so telesne težave kompleksne, kadar je bolnikovo socialno okolje zahtevno ali kadar gre za hude psihološke in duhovne stiske, je bolnika potrebno napotiti na specialistični nivo. Specialistična oskrba je v Sloveniji organizirana v obliki mobilnih paliativnih enot in kot specialistična služba na sekundarnem in terciarnem nivoju. Prikazan je razvoj javnega zdravstva in njegovih spreminjajočih se sistemov ter zakonodaje, nastanek zdravstvenih domov in posameznih bolnišnic (civilnih, vojaških, splošnih in specialnih), zasebnih zdravstvenih domov (sanatorijev), medicine v izrednih razmerah, vojne sanitete v prvi in drugi svetovni vojni, ter posebej lekarništva in ... Članki z oznako Razvoj transplantacijske medicine v Sloveniji. prvi mesec samo 1 eur O tej pomembni, a še vedno nekoliko tabuizirani temi smo govorili z zdravnico Danico Avsec, ki ima velike zasluge za razvoj donatorske in transplantacijske dejavnosti v Sloveniji. Transplantacijska medicina, ki se je pri nas začela razvijati v 70. letih prejšnjega stoletja, je bila v lanskem letu, ko se je svet spopadal s pandemijo covid-19 ... Zaradi izrednega stanja v zdravstvu, ki je nastopilo z epidemijo COVID-19 v Sloveniji, se izvajanje zdravstvenih storitev še ni povsem normaliziralo. Podatki o čakalnih dobah, ki jih prikazujemo na naših spletnih straneh, verjetno odstopajo od realnosti, saj točni podatki še niso na voljo . Razvoj kompetenc zdravnika družinske medicine V doktorski disertaciji so obravnavane kompetence zdravnika družinske medicine v Sloveniji. Srž naloge je pojasnitev ter lokalna kreacija nabora poklicno specifičnih kompetenc za zdravnike družinske medicine v Sloveniji z obzirom na determinante, ki na njih razvoj vplivajo. Ali veste, da je Slovenija vodilna država v svetu po številu opravljenih presaditev srca na milijon prebivalcev? To je zagotovo največji dosežek slovenske transplantacijske medicine. Njena zgodovina pri nas sicer sega v 50. leta prejšnjega stoletja, ko so začeli presajati tkiva, roženice in kožo, prvi organ - ledvico pa so v UKC Ljubljana presadili leta 1970. Lani so pri nas ledvico ... predlog nacionalne strategije razvoja osnovne zdravstvene dejavnosti v sloveniji do leta 2020 1. uvod 1.1. organizacija in financiranje primarnega zdravstvenega varstva v izbranih drŽavah 2. stanje osnovne zdravstvene dejavnosti v sloveniji 2.1. izzivi 2.2. organiziranost osnovne...