Najboljša brezplačna spletna knjižnica

Uvod v teorijo dramskih zvrsti

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM IZDAJE: 2008
VELIKOST NA DATOTEKO: 5,83
ISBN: 978-961-6294-96-6
JEZIK: SLOVENŠČINA
AVTOR: Denis Poniž
CENA: BREZPLAČNO

Uživajte v branju Uvod v teorijo dramskih zvrsti Denis Poniž epub knjige brezplačno

Opis:

...ja, slovensko dramatiko, zveze slovenske dramatike z evropsko, teorijo tragedije, komedije in tragikomedije ter literarnoteoretična vprašanja ... Uvod v teorijo dramskih zvrsti | Založba Sophia ... ... »Uvod v glasbeno teorijo 1« je namenjen dijakom, ki obiskujejo program Predšolska vzgoja, vendar je v pomoč tudi vsem tistim, ki si želijo osvežiti spomin na področju glasbene teorije. Snov, ki je podana, temelji na osnovnih pojmih v glasbi, ki so nekakšen »steber« in omogočajo nadgrajevanje glasbenega znanja. Izhajajoč iz teh smernic so nastala e-gradiva »Uvod v glasbeno teorijo 1, 2, 3 in 4«, kjer je glavni poudarek na glasbeni teoriji oz. na vs ... NOVOSTI: januar - april 2009 ... . Izhajajoč iz teh smernic so nastala e-gradiva »Uvod v glasbeno teorijo 1, 2, 3 in 4«, kjer je glavni poudarek na glasbeni teoriji oz. na vsem tistem, kar je potrebno za delo na glasbenem področju enega bodočega vzgojitelja predšolskih otrok. »Uvod v glasbeno teorijo 4« je zadnje e-gradivo v zbirki e-gradiv, ki obravnavajo Od lirskih zvrsti so najmočneje zastopane domoljubne in ljubezenske pesmi. Od oblik je najbolj uveljaven sonet vseeno pa prevladuje preprosta, spevna, štirivrstična kitica romantične lirske pesmi. V pripovedništvu pa sta glavni zvrsti balada in romanca. Pripovedništvo v prozi je zastopano s črtico, feljtonom, novelo, povestijo in romanom. »Uvod v glasbeno teorijo 4« je tako kot »Uvod v glasbeno teorijo 1, 2, in 3« možno uporabiti širše, torej ne samo na področju programa za predšolsko vzgojo, ampak tudi Če se nota nahaja v prostoru, se z dvema rahlo poševnima (ali vodoravnima) črticama označuje lega note. V prvem primeru se naša nota nahaja v 3. prostoru, torej s črticami označujemo 3. in 4. črto, ki omejujejo 3. prostor. V drugem primeru se naša nota nahaja na 3. črti, kar pomeni, da bomo sedaj označili s poševnimi črticami 3. črto 13 Poniž, D.: Uvod v teorijo dramskih zvrsti. Ljubljana: Sophia, 2008, str. 187. 6 postane del družine, za to pa Anamarija najame študentko Ido, ki pomaga pri varstvu. Ida je Petrova študentka, z njo je zelo prijazen, nanjo se čustveno naveže, »Uvod v glasbeno teo rijo 1« je namenjen dijakom, ki obiskujejo program Predšolska vzgoja, vendar je v pomoč tudi vsem tistim, ki si želijo osvežiti spomin na področju glasbene teorije. zaznavanja v interaktivni instalaciji in medijskem performansu 126 Th e Art of Mixed Reality - New Correlations of Perceptions in Interactive Installations and Media Performances (Abstract) RECENZIJE BOOK REVIEWS 127 Krištof Jacek Kozak Zvrsti so mrtve, naj živijo …! (Denis Poniž: Uvod v teorijo dramskih zvrsti) 134 Tomaž Toporišič Uvod v literarno teorijo Stopnja: 1 Ure predavanj: 30 Ure seminarjev: 30 Ure vaj: 0 ECTS točke: 4 Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Matajc Vanesa Vsebina. Predmet obsega naslednje tematske sklope: pojem, obseg in zgodovinski razvoj literarne teorije, razmerje med trivialno in umetniško literaturo, tradicionalne in sodobne razdelitve literarne teorije glede na njene discipline, temeljne pojme ... Komedija in mešane dramske zvrsti (1995) Anatomija dramskega besedila (1996) Na poti h komediji (1997) Slovenska lirika 1950-2000 (2001) Ivan Cankar, lepa Vida: poskus interpretacije (2006) Uvod v teorijo dramskih zvrsti (2008) Cenzura in avtocenzura v slovenski dramatiki in gledališču 1945-90 (2010, slovensko/angleško) Literarne vrste in zvrsti: stari Izrael, grško-rimska antika in Evropa. Ljubljana: Cankarjeva založba, 623 strani; 2. del knjige je pripravljen v souredništvu s prof. dr. Dietrom Lampingom, Univerza v Mainzu. 6. AVSENIK NABERGOJ, Irena. 2012. Power of Love and Guilt: Representations of Mother and Woman in the Literature of Ivan Cankar, 463 ... Z usvojenim znanjem so diplomanti predlaganega programa usposobljeni za opravljanje določenih/specifičnih (manj zahtevnih) nalog...