Najboljša brezplačna spletna knjižnica

Rimska zgodovina

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM IZDAJE: 2013
VELIKOST NA DATOTEKO: 3,50
ISBN: 978-961-241-777-2
JEZIK: SLOVENŠČINA
AVTOR: Jules Michelet
CENA: BREZPLAČNO

Uživajte v branju Rimska zgodovina Jules Michelet epub knjige brezplačno

Opis:

Julesa Micheleta poznamo predvsem po neprekosljivi Zgodovini Francije. Toda kot mlad zgodovinar, ki se mu je že nasmihal prevzem zgodovinske stolice na Collège de France, je leta 1831 objavil Rimsko zgodovino. Pravzaprav le njen prvi del, Republiko: obdelal je torej obdobje od začetkov Rima do konca republike. V drugem delu naj bi se lotil rimskega cesarstva, a ga ni nikoli napisal.Zakaj se njegova Republika bere še danes? Pustimo ob strani, da je izvirnega znanstvenega prispevka v njej malo in da je v delu strnil predvsem najnovejša odkritja svojih nemških sodobnikov, po drugi strani pa se premočno oprl na antične pisce. Ta mladi duh je namreč, razvnet od idealov julijske revolucije, ustvaril novo videnje antične zgodovine, naslanjajoč se na Vicovo filozofijo zgodovine kot napredovanja človeštva. Toda predvsem se je izkazal za odličnega pisatelja. Michelet je znal oživiti duha v mrtvi in omledni učenjaški tvarini in s tem zgodovino Rima modernizirati. Z občudovanjem in grozo, ki jo zbujajo njegovi uvodni geografski opisi, stopimo v območje sublimnega in zgodovina postane izpraševanje mrtvih, sestop v kraljestvo senc. Pripovedi antičnih piscev, na katere se pogosto opira, ta Flaubertov navdihovalec ne poenostavlja, temveč zgošča; intenzivira. Njegovo povzemanje in združevanje postavlja znane epizode v novo luč. Najprej zato, ker ima njegova pisava izjemno evokativno moč: Michelet je pravzaprav slikar, ki zna poskrbeti, da nekaj skrbno izbranih detajlov obudi dogodek, prizorišče, človeka. Romantični neoklasicizem, so temu rekli nekateri. Resda na škodo realističnosti, zato pa v prid širšega razumevanja zgodovine. Ob tem postavlja znano gradivo v nov okvir, ko močno pojasnjevalno vrednost pripiše konfliktu, boju interesov (pozneje se bo temu reklo razredni boj); izvorno dvojnost, ki se hitro prevede v nasprotje med plebejci in patriciji, odkriva že v mitu o Romulu in Remu. A konflikt je zanj tudi dejavnik napredka in univerzalizacije, ki je spremenil Rim v utelešenje vladavine prava.Michelet je tudi mojster simbolnega branja. Na začetku njegove zgodovine stoji ustanovitev begunskega pribežališča, v katero se je zgrinjalo kar najbolj mešano prebivalstvo, simbol vse rimske zgodovine; konča se s samomorilskim objemom egipčanske kraljice in gada, ki ponazarja zmago Zahoda nad orientalskim prepuščanjem zapeljivi naravi, trenutek, ko je človeštvo vzelo usodo v svoje roke. In čeprav zaradi Micheletovega vizionarskega daru včasih trpi zgodovinska resnica, je zaznamoval rodove poznejših zgodovinarjev. Njegova Republika je ena redkih preglednih sintez, ki se osredotoča na zgodnja obdobja Rima, in kljub znanstveni zastarelosti premore toliko odlik, da opremlja bralca s prvinsko iskro zanimanja in osnovnim orodjem za bolj poglobljena branja.

...esarja in začetek cesarstva zgodovinopisje postavlja v leto 27 pr ... Rimska zgodovina :: Modrijan ... . n. št. Tradicionalno se zgodovina Rimskega cesarstva deli na principat do nastopa cesarja Dioklecijana leta 284 in na dominat do propada ... Upor sužnjev vodil Spartakovim. Rimska vojska jih je ne uspešno poskušala upor zatreti. Kasneje je upor zatrl Mark Licinij Kras. Leta 60. pr n. št. so sklenili (Gaj Julij Cezar, Gnej Pompej Veliki in Mark Licinj Kras) I. triumvirat. To je politična zveza treh mož, ki so drug drugega ... Zgodovina Rimskega cesarstva - Wikipedija, prosta ... ... . triumvirat. To je politična zveza treh mož, ki so drug drugega podpirali pri uresničevanju svojih interesov. Zgodovina. Arheološka slika - Trebnje z okolico ... Da je bila rimska postojanka v okolici današnje župne cerkve utrjena,lahko sklepamo le na podlagi posrednih dokazov, kot je ime Ad Protorium in slika dveh stolpov na Peutingerjevem zemljevidu. Rim je te kraje obvladoval vse do konca 4. stol. Rimska utrdba Kastra . Med vsemi slovenskimi kraji, ki so dediči rimskih mest, je le še v Ajdovščini ohranjeno skoraj povsem strnjeno rimskodobno obzidje s štirinajstimi stolpi. Rimljani so utrjen vojaški tabor, ki je bil vključen v obrambni sistem vzhodnih meja rimskega cesarstva, začeli graditi okoli leta 270. Rimska zgodovina Stopnja: 1 Ure predavanj: 60 Ure seminarjev: 0 Ure vaj: 0 ECTS točke: 5 Nosilec/izvajalec: doc. dr. Lovenjak Milan Vsebina. Stara Italija in začetki Rima, zgodnja, srednja in pozna republika, zgodnja in visoka cesarska doba, rimska družba v cesarski dobi (struktura rimske družbe, posebej odnos države do Judov in kristjanov kot posebnih religioznih skupin). Preverjanje znanja - Zgodovina - 7. razred Tematski sklop: Rimska svetovna država (U 78-105, DZ 23-32, MZA 16—19) Vprašanja za ponavljanje in utrjevanje znanja ne služijo temu, da bi se po njih učili, ampak temu, da bi z njihovo pomočjo svoje znanje preverili in utrdili, tam, kjer je pomanjkljivo, pa dopolnili. Zgodovina Ptuja - Ptuj je mesto, ki ga rimski zgodovinar Tacit omenja v zvezi z vojnim posvetom v Poetoviani leta 69, ko so panonske rimske legije potrdile Vespazijanovo izvolitev za cesarja. Srednjeveški Ptuj pozdravlja potnika že od daleč, saj se je mogočna utrdba z mnogimi stavbami zleknila na vrh grajskega hriba, v njegovo vznožje pa ... Rimska družba ni stala le visoko nad vsem, kar je dosegla prazgodovina, ampak je presegla tudi vse, kar je civilizatoričnega ustvaril srednji vek. Uradni sli, popotniki, legije in tako dalje so prinašali v novo pridobljene dežele rimsko kulturo, govorico in materialne dobrine. Z izgradnjo cest, postavljanjem poštnih postaj, ustanavljanjem ... Viri. Arhivski viri. Arhiv Republike Slovenije. AS 2058, Zbirka stenografskih beležk, zapisnikov sej predstavništev, senata in skupščine Kraljevine Jugoslavije 1919-1939 Rimska cesta. Južno od opisanega grobišča so odkrili rimsko cesto, ki je tekla vzdolž rimske nekropole. Skupaj z obcestnima jarkoma je bilo makadamsko cestišče široko 9 metrov, ob njem pa lahko še danes vidite obnovljene tlorise grobnic in manjših grobov iz časa Rimljanov. × Rimski imperij (tudi Rimsko cesarstvo) označuje starorimsko civilizacijo v stoletjih, ki so sledila reorganizaciji pod vodstvom cesarja Avgusta. Stoletja pred vladavino Avgusta označujemo kot Rimsko republiko. Razlika med njima je predvsem v organih vodenja države in zvezah med njimi. "Salvete, grati nobis Emonam venitis" (Pozdravljeni, dobrodošli vi, ki ste prišli k nam v Emono)! Kratka zgodovina Emone. Leta 14. n.št. je rimska kolonija Julija Emona (Colonia Iulia Aemona) že ...